Verzekeringen

Inboedelverzekering bij HEDDEMA Verzekeringen

Met een inboedelverzekering heeft u een zeer uitgebreide dekking voor bijna elke gebeurtenis die schade aan uw huisraad tot gevolg kan hebben. Te denken valt aan brand, schroeien, storm, inbraak, diefstal, binnendringen van neerslag, breuk of bevriezen van een waterleiding, uitval van koelkast, etc.

Het is van belang dat uw inboedel voor de juiste waarde verzekerd is. Is het verzekerde bedrag te hoog, dan betaalt u meer premie dan nodig is. Is het bedrag te laag, dan bent u onderverzekerd. Uw schade wordt dan niet volledig vergoed maar u heeft slechts recht op een evenredig deel. Dit kan een behoorlijke tegenvaller opleveren.

De meeste maatschappijen hebben hier echter een simpele oplossing voor. De "Inboedelwaardemeter". Na het invullen van dit formulier zal een maatschappij zich bij een schade niet beroepen op onderverzekering.

De meeste maatschappijen hanteren voor de inboedelverzekering geen eigen risico.